КІВЕРЦІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»


Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" створений на території Ківерцівського району Волинської області на площі 34467,89 гектара земель, у тому числі 3472,71 гектара земель, що вилучаються та надаються йому в постійне користування, та 30995,18 гектара земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів. Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" створений з метою збереження цінних природних та історико–культурних комплексів. Територія парку характеризується різноманіттям видів ландшафтів та місцевостей, представників флори і фауни. Парк створений на базі водно-болотних угідь і лісових масивів Ківерцівського району, на крайній межі Українського Полісся, що розташований у межиріччі Стиру і Горині. Це оригінальний природний комплекс, який сформувався на більш багатих, ніж на півночі Полісся ґрунтах. Нині це праліси дубових та сосново-дубових лісів, які утворюють своєрідний комплекс із болотами різних типів та ділянками лук по водотоках, чорновільшняками, заплавами річок. Цей природний комплекс зберігає надзвичайно багате біорізноманіття, тут наявні рідкісні види рослин і тварин, а болота вражають своєрідною флорою та фауною. Тривалий час ці природні комплекси та їх біорізноманіття залишалися не достатньо вивчені.
Напрями діяльності парку

(Посилання на детальні статті виділені зеленим кольором)


Основними завданнями наукової та науково-технічної діяльності Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень функціонування екосистем в умовах заповідних режимів.
Еколого-освітня частина є структурним підрозділом Парку, а саме належить відділу «Еколого-освітньої та рекреаційно роботи».
Відділ державної охорони природно-заповідного фонду, створений для забезпечення додержання режиму охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.
Рекреаційна частина є структурним підрозділом Парку, а саме належить відділу «Еколого-освітньої та рекреаційно роботи».
Відділ відтворення та збереження рослинного та тваринного світу Ківерцівського національного природного парку (НПП) "Цуманська пуща"

Контакти


Догори