Еколого-освітній напрям


Еколого-освітня частина є структурним підрозділом Парку, а саме належить відділу «Еколого-освітньої та рекреаційної роботи».

Основними завданнями та функціями є:

- популяризація екологічних знань та впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання. В цьому напрямку відділ здійснює робочі візити до навчальних закладів, проводячи навчальні лекції – презентації, адаптовані для дітей з ознайомленням біорізноманіття та з поясненнями комплексного вирішення проблем збереження і охорони біологічного та ландшафтного різноманіття, загострюючи увагу на видах, які занесені до Червоної книги, цінних природних та історико-культурних комплексах і об'єктах. задля підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення, з метою ознайомити дітей з роботою національних природних парків та значенням збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, виховання розуміння єдності людини і природи та бережливе ставлення до всього живого; здатність знаходити спільні ознаки в різних біооб'єктах, підвести до розуміння необхідності охорони довкілля. При спілкуванні з дітьми ми пояснюємо, що у природі нічого не існує відокремлено, все тісно пов'язано між собою, і збиток, нанесений одному з природних ресурсів, негайно відгукується на інших: відбувається порушення природних закономірностей, що призводить до згубних наслідків. Що пояснює наступне завдання:

- прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу; Виконуючи дане завдання, звісно взаємодіючи з іншими структурними підрозділами парку в межах своєї компетенції, працівники частини опираються на закони екології Коммонера, із зазначенням, для того щоб уся циклічна система залишалася у рівновазі, необхідно, щоб загальна швидкість її внутрішніх процесів керувалася найбільш повільною ланкою.

- організація екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо. Працівники еколого-освітньої частини консультували і надавали матеріали для допомоги в роботі екологічних акцій дитячих екологічних та громадських організацій, а на 2017 рік заплановано декілька акцій приурочених до екологічних дат та семінар вчителів. Також проведено фестиваль повстанської пісні «Криївка Перця», який мав привернути увагу до історико-культурної спадщини.

- формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо; На даний момент бібліотека Парку налічує понад 300 книжок, біологічного, географічного, історичного, екологічного напрямку та професійного спрямування. Книги художнього, наукового, публіцистичного стилю. Мультимедійні файли активно розробляється і перебуває в стані постійного наповнення.


Догори