Рекреаційний напрям


Рекреаційна частина є структурним підрозділом Парку, а саме належить відділу «Еколого-освітньої та рекреаційної роботи».

Цей напрямок діє у Парку задля створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об'єктів та забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку та організації та інфраструктурного облаштування. Відділ проводить розробку туристичних маршрутів, за 2016 створено 7 маршрутів різних видів. Це і веломаршрути, і автомаршрути, і водні маршрути, протяжністю від 17 до 200 км. Також відділ займається створенням і веденням інформаційного банку данних щодо рекреаційних закладів, які розташовані в межах території Парку Задля сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання працівники рекреаційної частини розробили та розповсюдили календарі та буклети, із зазначеною інформацією про цінні природні та історико-культурні комплекси і об'єкти та інформацію щодо проблем їх збереження і охорони.

При взаємодії з іншими структурними підрозділами Парку в межах своєї компетенції, за сприяння адміністрації, відділ бере участь в розробці положень, інструкцій, локальних нормативних документів рекреаційної роботи та проводить дослідження та обґрунтування у встановленні допустимого рівня антропогенного навантаження, також задля прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу.

Працівники відділу включають в свою роботу виступи у встановленому порядку від імені парку з питань, що відносяться до компетенції рекреаційної діяльності та участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо.


Догори