Відтворення та збереження


Відділ відтворення та збереження рослинного та тваринного світу Ківерцівського національного природного парку (НПП) «Цуманська пуща»

Основними завданнями і напрямами роботи відділу є:

- забезпечення організації виконання завдань з природоохоронної діяльності установи природно-заповідного фонду (далі - відділу), поточних завдань і перспективних програм з організації раціонального використання сировинних ресурсів. Організація виконання завдань з відновлення корінних деревостанів, проведення меліоративних робіт, доглядового рубання лісу, природозахисних, протипожежних та інших природоохоронних заходів з відтворення та збереження тваринного світу. Організація оперативного контролю за забезпеченням виробництва технічною документацією, відповідним технічним устаткуванням, матеріалами, транспортом тощо. Здійснення контролю за додержанням вимог охорони праці при виконанні природоохоронних робіт. Контроль за додержанням правил природокористування на землях сільськогосподарських формувань та інших користувачів, за допомогою та залученням та взаємодії з іншими структурними підрозділами парку в межах своєї компетенції;

- планування і координація роботи щодо виконання на території установи природно-заповідного фонду санітарно-оздоровчих та інших профілактичних заходів відповідно до її функціонального зонування. Забезпечення проведення санітарних оглядів і лісопатологічних обстежень дерев та іншої рослинності на заповідній території. Спільно із з керівниками науково-дослідними природоохоронними відділеннями проводити роботи з відтворення природних екосистем та здійснювати контроль за їх виконанням. Підготовка відповідних матеріалів до «Літопису природи». Організація проведення робіт з реконструкції об’єктів природних екосистем, підвищення їх пізнавальних якостей, а також функціонування на належному рівні тепличного господарства. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями при веденні ними на території установи господарської діяльності, правил пожежної безпеки, безпеки праці і санітарних правил;

- виступати у встановленому порядку від імені парку з питань, що відносяться до його компетенції так брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього середовища», нормативно-правовими актами Міністерства екології та природних ресурсів України, які визначають напрямки розвитку територій природно-заповідного фонду і регламентують діяльність парку в сфері природокористування, відтворення природних екосистем, сучасні вітчизняні та закордонні досягнення науки і техніки в цих галузях; іншими керівними документами з природоохоронної діяльності установ природно-заповідного фонду, виробничого програмування, оперативного керування виробництвом; перспектив розвитку заповідної справи в парку.

«Птахи і звірі, квіти і дерева благають людину: збережи, де стоїш, де живеш – на відстані погляду та голосу, хоча б на відстані протягнутої руки».


Догори