10-ТА РІЧНИЦЯ СТВОРЕННЯ КІВЕРЦІВСЬКОГО НПП "ЦУМАНСЬКА ПУЩА"


10-ТА РІЧНИЦЯ СТВОРЕННЯ КІВЕРЦІВСЬКОГО НПП "ЦУМАНСЬКА ПУЩА"

Сьогодні виповнюється 10 років з дня підписання Указу Президента України №203/2010 від 22.02.2010 р. «Про створення Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»». І хоча Парк ще відносно молода організація, історія самої пущі нараховує тисячоліття. Згідно з археологічними дослідженнями, вперше вести господарство на цих землях люди почали 4500-3000 років тому.

Досить інтенсивно регіон залюднювався у княжу добу, про що свідчить низка городищ та поселень ІХ – ХІІ ст. Вважається, що південною околицею пущі в цей час проходив важливий торгівельний шлях з Пересопниці на Луцьк.

У 1429 році, під час ініційованого Великим князем Литовським Вітовтом з’їзду монархів цуманська пуща стає ареною для ловів вінценосних осіб та їх свити. Літопис повідомляє про те, як щодня королі, герцоги, князі, посли та їхні слуги споживали м'ясо сотень зубрів, лосів, вепрів. Безперечно, ці описи перебільшені згідно з тодішніми літописними традиціями, проте вони дають уяву про багатство тваринного світу лісів межиріччя Стиру і Горині, а також вперше описують цю місцевість як місце княжих ловів.

У 1513 році теперішні цуманські ліси переходять у власність литовського роду Радзивіллів, які обрали центром свого удільного князівства місто Олику. З управлінням Радзивіллів пов’язана окрема сторінка історії цуманської пущі, яка закінчилась у 1939 році з приходом радянської влади. Ці ліси переходять у державну власність і починається їх планомірне та інтенсивне знищення під прикриттям всезростаючих потреб народно-господарського комплексу.

З 60-х років XX ст. провідні науковці Радянського Союзу забили на сполох. Серед перших, хто вивчав проблеми Цуманської пущі, є академік Ю.Р.Шеляг-Сосонко, який в книзі "Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии" (1980), Цуманську пущу розглядає, як проектований заповідник, який має бути "еталоном" неповторної і самобутньої, дуже окультуреної, але все ще мало вивченої природи південної частини Полісся.

В 2002р. 21-22 листопада відбувся міжнародний семінар «Біорізноманіття Цуманської пущі та шляхи її збереження», в якому вирішувались проблеми Ківерцівського НПП «Цуманська пуща». Дослідження та еколого-просвітницька діяльність проводились переважно за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина), що дало змогу здійснити великий обсяг польових робіт та значно покращити екологічно-просвітницьку роботу в регіоні.

В 2003 р. Науковим центром заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України на замовлення Ківерцівської районної ради народних депутатів Волинської області розроблений проект «Створення регіонального ландшафтного парку «Цуманський» в Ківерцівському районі. Директор к.б.н. Клєстов М.Л.; науковий керівник д.б.н., професор, Андрієнко-Малюк Т.П.; головний інженер проекту Кот А.С.

Робота по створенню регіонального ландшафтного парку “Цуманський” здійснювалась на прохання Ківерцівської районної Ради. Створення регіонального ландшафтного парку розглядався як один із етапів на шляху створення Ківерцівського національного природного парку.

Регулярне вивчення природних комплексів Цуманської пущі розпочалось з 2002 р. Цю роботу очолив М.Л.Клєстов - директор тодішнього Наукового центру заповідної справи Мінекоресурсів України, який організував кілька комплексних експедицій, зокрема і з вивчення фауни (збирались дані щодо видового складу, чисельності окремих видів, територіального та біотопічного розподілу переважно хребетних тварин, а також матеріали щодо раритетної компоненти фауни) за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина), зокрема завдяки Вольфгану Фремуту. Тоді ж співробітники Інституту зоології НАН України О.О.Байдашников, З.Л.Берест та О.Ю.Мороз, яких Науковий центр залучав до польових досліджень, розпочали вивчення безхребетних тварин Цуманських лісів.

У 2004 р. тут побували керівники Франкфуртського зоологічного товариства В.Фремут і Крістофер Шенк, які гідно оцінили на той час стан збереження тваринного світу Цуманської пущі. Особливо їх цікавили зубри Bison bonasus, але їх вразила велика кількість плямистих оленів (хоча, цей адвентивний вид, у відповідності до міжнародних конвенцій повинен був би утримуватися у вольєрах, як це має місце у Європі).
За результатами багаторічних досліджень біорізноманіття, зокрема і фауни під керівництвом М.Л.Клєстова, було підготовлено і опубліковано монографію «Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження» (2004).

З 2006 р. в регіоні розпочали вивчати кажанів Chiroptera А.- Т.В.Башта (керівник, Інститут екології Карпат НАНУ) та М.В.Химин (тодішній співробітник Державного управління екології та природних ресурсів у Волинській області), за результатами чого збільшилася кількість видового складу кажанів проектованого парку - до 10 видів.

Важливим напрямком наукової роботи, яка проводилась в регіоні з 2008- 2010 pp., слід визнати дослідження волинської (цумансько-звірівської) субпопуляції зубра. Вивчення зубра проводилось також за фінансової підтримки все того ж Франкфуртського зоологічного товариства і було організувало Приватним природоохоронним підприємством «Київський созоологічний центр». Цей напрямок наукової роботи очолив канд. біол. наук В.М. Смаголь.

В 2009 році група по вивченню зубрів була підсилена начальником відділу Інституту зоології НАНУ, канд. біол. наук Г.Г. Гаврисем, а також канд. біол. наук О.І. Прядко, А.В. Сагайдаком, О.С. Шарапою та О.О. Салганським.

Указом Президента України № 203/2010 «Про створення Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» від 22 лютого 2010 року, було створено Парк, але адміністрацію Парку не утворили. Саме громадські організації Ківерцівського району ГО «Ківерцівщина», ГО «Самооборона м.Ківерці», Президія Волинської обласної ради Українського товариства охорони природи та інші в 2013-2014 роках проводили роботу за створення адміністрації Парку. В 2015 році на зборах громадськості, поставили питання перед Ківерцівською РДА, Ківерцівською районною радою звернутися до Мінприроди України щодо негайного створення адміністрації Парку. Ініціювали та на розгляді громадської ради, утвореної при Ківерцівській РДА, заслуховували питання створення адміністрації Парку. У вересні 2015 року було проведено реєстрацію положення про Парк, як статуту створеної юридичної особи, і почалось формування колективу Ківерцівського НПП «Цуманська пуща».

Протягом чотирьох років роботи колектив Парку зумів проявити і зарекомендувати себе з позитивної сторони, як важлива в регіоні природоохоронна, еколого – освітня, наукова організація. Парк набув авторитету в місцевих громадах. Парком укладено договори про співпрацю з багатьма громадськими організаціями, лісокористувачами, що входять в Парк без вилучення територій, підприємствами, місцевими радами та іншими установами Ківерцівського району та регіону довкола нього. Створено дієву службу охорони ПЗФ Парку, яка тісно співпрацює з правоохоронними структурами, лісовими охоронами лісокористувачів, території яких увійшли в Парк без вилучення з залученням представників місцевих громадських формувань, присікаються самовільні рубки, незаконне полювання. Парк активно приймає участь разом з лісокористувачами, громадськими організаціями в залісненні територій господарської зони, проводиться значна робота щодо відновлення та збереження природних екосистем.Догори