КІВЕРЦІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»


поєднав у собі унікальні природні комплекси – це старі дубові діброви віком до 150-170 років, болота, чорновільшанники, заплави річок; рідкісних тварин, серед них особливої уваги заслуговують зубри, занесені до Червоної книги України; унікальних рослини, зокрема, в травні-червні квітують орхідеї, яких на території Парку зростає близько 10 видів; цікаві історико-культурні пам’ятки: монастир в с. Жидичин, про який згадується ще в літописі XII ст., в селищі Олика замок бастіонного типу XVI ст., який ще називають «Волинським Версалем», величний костел-колегіум; події Першої та Другої світових воєн: Брусилівський (Луцький) прорив 1916 року значною частиною проходив саме територією Цуманської пущі, про що свідчать залишки фортифікацій та траншей, а у другу світову пуща стала однією з баз опору підрозділів УПА до 1950-х рр.

Саме слово «пуща» в слов’янських мовах означає великий, цільний лісовий масив, що зберігся у майже недоторканому стані. Відповідно до Указу Президента України №203 від 22.02.2010 року «Про створення Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» та на виконання наказу міністра екології та природних ресурсів України №523 від 12.12.2011 року «Про затвердження Положення про Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» була проведена юридична дія по реєстрації Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» в Єдиному державному реєстрі 23.09.2015 року.

Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" створений на території Ківерцівського району Волинської області на площі 34467,89 гектара земель, у тому числі 3472,71 гектара земель, що вилучаються та надаються йому в постійне користування, та 30995,18 гектара земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів. Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" створений з метою збереження цінних природних та історико–культурних комплексів. Територія парку характеризується різноманіттям видів ландшафтів та місцевостей, представників флори і фауни. Парк створений на базі водно-болотних угідь і лісових масивів Ківерцівського району, на крайній межі Українського Полісся, що розташований у межиріччі Стиру і Горині. Це оригінальний природний комплекс, який сформувався на більш багатих, ніж на півночі Полісся ґрунтах. Нині це праліси дубових та сосново-дубових лісів, які утворюють своєрідний комплекс із болотами різних типів та ділянками лук по водотоках, чорновільшняками, заплавами річок. Цей природний комплекс зберігає надзвичайно багате біорізноманіття, тут наявні рідкісні види рослин і тварин, а болота вражають своєрідною флорою та фауною. Тривалий час ці природні комплекси та їх біорізноманіття залишалися не достатньо вивчені.

Для пущі характерний рівнинний рельєф, перепади висоти не перебільшують 5 м, лише на берегах Горині та Стиру до 20 м. На території національного парку протікають декілька річок, найбільші – Cтир, Горинь, Кормин, Путилівка.

У східній частині розташоване Чортове болото, на якому є мережа каналів, найбільший з них, Радзивилівський, впадає в р. Кормин. Крім цього, є багато менших за розмірами боліт, переважно лісових.

Цуманська пуща входить до складу екологічної мережі, яка сприяє збереженню біологічного різноманіття у Європі. Проведеними обстеженнями на території природоохоронної установи виявлено значну кількість рідкісних рослин, а саме: один вид з Європейського Червоного списку – смілка литовська, два види із Додатку 1 Бернської конвенції – зозулині черевички справжні і кальдезія білозоролиста, яку в Європі вважали зниклою біля 40 років. Також види з Червоної книги України та види, що охороняються на території Волинської обл.

За узагальненими даними на території Цуманської пущі виявлено 249 видів хребетних тварин, з них кісткових риб - 23, земноводних - 11, плазунів - 7, птахів -166 , ссавців - 42 види, значну частку становлять мешканці луків, водойм та боліт.

За результатами досліджень на території національного парку зареєстровано 20 видів, занесених до Червоної книги України: мідянка, лелека чорний, чернь білоока, гоголь, скопа, лунь польовий, змієїд, підорлик малий, беркут, орлан-білохвіст, балабан, журавель сірий, пугач, сорокопуд сірий, рись звичайна, горностай, норка європейська, борсук, видра річкова, зубр ( бізон європейський); 7 видів, занесених до Європейського Червоного списку тварин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991): орлан-білохвіст, деркач, рись звичайна, вовк, видра річкова, вовчок горішниковий, бізон європейський, та 15 видів, занесених до Червоного списку міжнародного союзу охорони природи: карась золотистий, бичок річковий, тритон гребенястий, кумка звичайна, квакша, черепаха болотна, ящірка живородна, чернь білоока, деркач, баранець великий, норка європейська, видра річкова, бобер річковий, білка звичайна, бізон європейський.

Крім того на території Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» зустрічається 206 видів хребетних, віднесених до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі або Бернської конвенції, 31 вид птахів, віднесений до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотяних птахів, 3 види кажанів, віднесені до Угоди про збереження кажанів в Європі.

Також, на території Цуманської пущі 329 видів безхребетних тварин, серед яких 15 видів занесено до Червоної книги України, Бернської конвенції (Додаток ІІ), Європейського Червоного списку тварин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, Червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи. Ківерцівський НПП „Цуманьська пуща” є ядром екологічної мережі національного значення на півдні Полісся. Крім того, у загальнозоологічному заказнику „Зубр”, який увійде у проект розширення даного парку, зберігається єдина у Волинській області популяція зубра, який є видом державної та міждержавної охорони.

Територія Ківерцівського НПП має значний рекреаційний потенціал. Парк розташований в межах Степанського курортного району, який характеризується наявністю значних площ хвойних, березових та дубових насаджень. Курортними чинниками даного району є сприятливі кліматичні умови, лікувально-торфові грязі та мінеральні води (с. Журавичі, с. Сильне, с. Грем’яче). Ряд урочищ, що входять до складу парку мають не аби яку привабливість для екологічного, зеленого та краєзнавчого туризму.