ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС


ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»  оголошує  конкурс  на  заміщення  вакантних наукових посад:     

- начальника відділу науково-дослідної роботи;

- старшого наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи;

- 2 молодших наукових співробітників відділу науково-дослідної роботи.

            Заяви  для  участі  у  конкурсі  приймаються  протягом 30  календарних  днів  з  дня   опублікування.

              Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто або надсилає поштою такі документи:

письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі (контактний телефон), написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка);  автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);  перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати  на вакантні наукові посади проходитимуть співбесіду на знання Законів України «Про  охорону навколишнього природного середовища»,  «Про  природно-заповідний фонд України», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України».

Вимоги до  кандидатів:  

на посаду начальника відділу науково-дослідної роботи:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Вчений ступінь кандидата наук у галузі природничих дисциплін,  стаж роботи за професією не менше 2 років, здобувач без вченого ступеня стаж наукової та організаційної роботи не менше 5 років, вільне володіння українською мовою та комп’ютерною технікою.

             на посаду старшого наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки  (магістр, спеціаліст). Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності  або авторських свідоцтв на винаходи. Стаж роботи за професією наукового  співробітника не менше 2 років. За наявністю наукового ступеня або вченого звання – без вимог до стажу роботи. Вільне володіння українською мовою та комп’ютерною технікою.

на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Вільне володіння українською мовою та комп’ютерною технікою.

            Документи  на конкурс приймаються за  адресою:

45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Вишневецького, 3А,  кабінет відділу кадрів, телефон для довідок +380-33-65-403-33, 050 713 8954 (МІЩУК Галина Леонідівна).                                                                                                               

                                                                                                                 Конкурсна  комісія.Догори